blog-เตรียมตัวกู้ก่อนซื้อบ้าน

7 ขั้นตอนแต่งตัวกู้ ก่อนซื้อบ้าน

  1. รู้ความสามารถของตัวเอง  หรือวงเงินของตัวเองที่สามารถกู้ซื้อได้    หลายคนเดินหาบ้าน มองหาคอนโด แต่ยังไม่รู้งบประมาณของตัวเองว่า ความสามาถในการผ่อนแต่เดือน  เรามาดูการคำนวณ หาความสามารถในการผ่อนแต่ละเดือนกัน  ด้วยสูตร    

                                          รายได้ต่อเดือน  x 60 เท่าของรายได้  =   ราคาบ้านที่กู้ได้

 

เช่นรายได้เรา  20,000 บาทต่อเดือน x 60  =  1,200,000 บาท   (ราคาบ้านที่กู้ได้)

 

ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ขั้นต่ำของวงเงินที่จะกู้ได้  แต่ทั้งนี้ต้องเป็นรายได้  ที่ไม่มีภาระหนี้สินอื่นๆ   เรามาดูวิธีคิดภาระหนี้ต่อรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ผู้กู้บ้านมีภาระหนี้ได้ 30-40% ของรายได้  

 

หาความสามารถต่อภาระหนี้

รายได้ต่อเดือน x 30% หรือ 40% = ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้

เช่น รายได้ 20,000 บาทต่อเดือน x 30%  =  6,000 บาท

      รายได้ 20,000 บาทต่อเดือน x 40%  =  8,000 บาท

ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ อยู่ที่  6,000 – 8,000 บาท

ภาระหนี้ในที่นี้ คือภาระหนี้ทุกอย่าง เช่น ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนโทรศัพท์  ค่าผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ   

เช่น  เรามีผ่อนโทรศัพท์อยู่เดือนละ 1,000 บาท   ความสามารถในการผ่อน หรือวงเงินเหลือที่สามารถผ่อนได้ 5,000-7,000 บาท ต่อเดือน  

      เราต้องคำนวณกลับว่าสามารถกู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่  หากเรามีภาระหนี้ดังกล่าว

(1,000,000 /7,000 ) x ความสามารถผ่อนชำระ = วงเงินที่สามารถกู้ได้

เช่น  (1,000,000 /7,000 ) x  7,000  =  1,000,000  กู้บ้านได้ในวงเงิน 1,000,000 บาท

                           * กรณีนี้ ให้ความสามาถต่อภาระหนี้ที่ 40% 

 

เมื่อเรารู้ความสามารถในการกู้  และการผ่อนชำระแล้ว  เราก็สามารถมีงบประมาณในการหาบ้านเราได้เลยนะคะ ทำให้เรามีทิศทาง ในการเลือกสิ่งที่ใช่กับตัวเรามากที่สุด และไม่เหนื่อยในการหาทรัพย์  

 

  1. เก็บเงิน สักก้อนเพื่อสภาพคล่องหรือสำรองจ่าย

ถามว่า จะซื้อบ้านควรมีเงินสักก้อนหมัย  ควรมี แล้วเท่าไหร่ละ  เราควรมีเงิน 10-20%  ของราคาซื้อ เช่น ราคาบ้าน  3 ล้านบาท  เราควรเก็บเงิน 10% ของ 3  ล้านบาท   คือ  300,0000 บาท  ไว้ใช้ค่าใช้จ่ายการโอน หรือค่าตกแต่ง

ดังนั้นบางโครงการที่กำลังก่อสร้าง ก็จะมีโปรแกรมผ่อนดาวน์ เป็นรายเดือนให้กับเราประมาณ 10-20% โดยใช้ระยะเวลาการผ่อน 20 , 24 , เดือน  แล้วแต่โครงการจะออกแบบมา  เพื่อให้เราได้ออมเงิน  เช่น

 

เช่น ราคาบ้าน  3,000,0000  บาท  เราต้องออม 10%  คือ 300,000 บาท  แต่โครงการให้เราผ่อนดาวน์ระหว่างก่อสร้่่างได้  20 เดือน  (300,000/ 20 ) = 15,000 ต่องวด หรือ ต่อเดือน   

 

  1. เดินบัญชีธนาคารให้สวย

บัญชีธนาคาร เป็นเอกสารทางการเงินอย่างหนึ่ง ที่ใช้ประกอบการของกู้  ธนาคารจะขอดูบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน แต่เราควรเตรียมไว้อย่างน้อย 1 ปี    การเดินบัญชีควรเป็นประจำและสม่ำเสมอ  เราควรมีเงินคงบัญชีไว้บ้าง ไม่ควรถอนออกหมด ถ้าหากมีรายได้ นอกจากรายได้ประจำ เช่นทำงานฟรีแลนต์ด้วย  ขายของเล็กๆน้อย ก็ควรเอาเงินเข้าบัญชีไว้  อย่างสมำ่เสมอเช่นกัน

 

  1. ชำระหนี้ให้ตรงตามเวลา

การชำหนี้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต หรือผ่อนชำระสินค้า ควรชำระตามรอบบิล หรือชำระให้ตรงเวลา   เพราะมันคือ ประวัติทางการเงินของเรา  หรือเรียกว่า เครดิตบูโร ทางธนาคาร จะทำการตรวจ  เครดิตบูโร ของเราย้อนหลัง 2 ปี  ใน2ปี หากเรามีการผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่ตรงเวลา  เครดิตเราจะเสีย  ซึ่งก็จะมีคะแนนของเครดิตบูโรอยู่  แต่ก็สามารถกู้ได้  แต่อัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าปกติ   แต่ถ้าผิดนัดชำระแบบไม่ชำระหรือเป็นคดีความ เราเรียกว่าติด แบล็คลิสต์   ถือว่าเป็นผู้กู้ที่มีความเสี่ยง อาจถูกปฏิเสธการกู้ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า จะกู้ไม่ได้เลย  หากเราเคลียร์หนี้สินเรียบร้อยแล้ว หรือคดีจบแล้ว อย่างน้อย 2 ปี  ก็มีโอกาสที่จะกู้ได้  แต่ทางที่ดีเราควรมีวินัยกับการเงิน  และชำระหนี้ให้ตรง  เราก็จะสามารถใช้เงินคนอื่นทำธุรกรรมการเงินได้  หากท่านมีปรึกษาการเงินการลงทุนอสังหาฯ  ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในเวปนี้ได้เลยนะคะ

 

  1. ปิดบัญชีหนี้  ทุกบัญชี

ก่อนการยื่นกู้     จากข้อ 1  เลยนะคะ ถ้าเรามีภาระหนี้  จะทำให้วงเงินกู้ ของเราลดต่ำลง เพราะแบ็งค์จะดูความสามารถในการผ่อนชำระด้วย   ดังนั้นเราต้องเคลียร์ ปิดหนี้ทุกบัญชี  ไม่ว่าภาระหนี้นั้นจะเหลือเพียงไม่กี่เดือน หรือจำนวนไม่กี่บาทก็ตาม  เวลากู้ทางแบ็งค์จะถือว่ามีภาระหนี้สินอยู่

 

  1. บัตรเครดิต

หลายคนบอกไม่อยากใช้  จริงๆแล้ว บัตรเครดิตคือการสร้างประวัติทางการเงิน  และแสดงความมีวินัยทางการเงิน  หากแต่เราใช้แล้วจ่ายตรงทุกเดือน บางคนเครดิตบูโร ขาวหรือสะอาด ก็ไม่ได้หมายความว่าเครดิตดี เพราะแบ็งค์  ไม่เห็นวินัยทางการเงินของเรา   และบัตรเครดิตควรมีติดตัวไว้ใช้ยามจำเป็น  หากเราเรียนรู้และมีวินัย มีนจะช่วยเราในยามที่จำเป็น   เราควรมีอย่างน้อย 1-2 ใบเพียงพอนะคะ    มีมากกว่านี้ก็ไม่ดี แบ็งค์จะมองว่าผู้กู้มีโอกาสสูง ที่จะสร้างหนี้เพิ่มขึ้น  ทำให้โอกาสการอนุมัติสินเชื่อบ้านต่ำลง  ดังน้ันหากมีมากเกินไปก็ควรปิดบัตร เหลือจำเป็นแค่ 1-2 ใบเท่านั้น

 

  1. เอกสารทางการเงิน สลิปเงินเดือน ใบรับรองการทำงาน และหลักฐานรายได้พิเศษ

จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน  สลิปเงินเดือนควรเป็นกระดาษคาร์บอน ก็จะดีมากๆ  หรือการโอนเงินเดือนจากบัญชีบริษัท เข้าบัญชีเรา  ดีกว่าบริษัทที่นำเงินเดือนฝากผ่านหน้า counter  มันบ่งบอกถึงความมั่นคงของบริษัทที่เราทำงาน  หนังสือรับรองเงินเดือน ควรทำงานมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน  หากเป็นอาชีพฟรีแลนต์  ค้าขายออนไลน์  รายได้ควรเอาเข้าบัญชีธนาคาร บิลการซื้อการขายของร้านต้องเก็บ  และหนังสือเสียภาษีรายได้  

 

โปรแกรมคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติ

หากเรารู้แล้วเตรียมตัว  การกู้เพื่ออยู่อาศัย ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะคะ

เวปไซด์ค้นหาบ้าน www.meebaand.com

Alinn : AST Property Group (ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุน และการตลาดอสังหาริมทรัพย์)

 

Login