7 ขั้นตอนแต่งตัวกู้ ก่อนซื้อบ้าน

รู้ความสามารถของตัวเอง  หรือวงเงินของตัวเองที่สามารถกู้ซื้อได้    หลายคนเดินหาบ้าน มองหาคอนโด แต่ยังไม่รู้งบประมาณของตัวเองว่า ความสามาถในการผ่อนแต่เดือน  เรามาดูการคำนวณ หาความสามารถในการผ่อนแต่ละเดือนกัน  ด้วยสูตร                                               รายได้ต่อเดือน  x 60 เท่าของรายได้  =   ราคาบ้านที่กู้ได้   เช่นรายได้เรา  20,000 บาทต่อเดือน x 60  =  1,200,000 บาท   (ราคาบ้านที่กู้ได้)   ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ขั้นต่ำของวงเงินที่จะกู้ได้  แต่ทั้งนี้ต้องเป็นรายได้  ที่ไม่มีภาระหนี้สินอื่นๆ   เรามาดูวิธีคิดภาระหนี้ต่อรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ผู้กู้บ้านมีภาระหนี้ได้ 30-40% ของรายได้     หาความสามารถต่อภาระหนี้ รายได้ต่อเดือน x 30% หรือ 40% = ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ เช่น รายได้ 20,000 บาทต่อเดือน x 30%  =  6,000 บาท […]

admin

May 28, 2020

Login